2014. 09. 10. -OGŁOSZENIE!!!
Wpisał: Anna   

 Image

UWAGA RODZICE !!!

 Zapraszamy wszystkich Rodziców DZIECI WCZESNOPRZEDSZKOLNYCH

na zebranie ogólne, które odbędzie się dnia: 15.09.2014 (poniedziałek) – godz. 16:30 – sala grupyStokrotki” - I piętro

Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania grupowe w poszczególnych salach dzieci.

Porządek zebrania ogólnego dla rodziców:

1. Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2014/2015.

2. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w grupie wczesnoprzedszkolnej Publicznego Przedszkola Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku oraz sposób obniżenia opłaty  oraz realizacja Gminnego Programu „Kluczbork dla rodziny+”.

3.Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu: zasady przyprowadzania, pobytu i odbioru dzieci

4.Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2014/2015.

5.Sprawy różne.

 

Porządek zebrań grupowych:

1. Wybory rad oddziałowych.

2.Informacja opiekunek o standardach rozwojowych danej grupy wiekowej, ramowy rozkład dnia poszczególnych grup,opieka i wychowanie.

3.Bezpieczeństwo powierzonych naszej opiece dzieci.

4.Sprawy bieżące.

W związku z potrzebą przekazania Państwu ważnych informacji prosimy o niezawodne przybycie.

                                                    Image                                                                                                        

UWAGA RODZICE !!!      

Zapraszamy wszystkich Rodziców DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

na zebranie ogólne, które odbędzie się dnia:

 

16.09.2014 (wtorek) - godz. 16:30 – sala grupy „Stokrotki” - I piętro

 

Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania grupowe w poszczególnych salach dzieci.

Porządek zebrania ogólnego dla rodziców:

1.Organizacja pracy w roku szkolnym 2014/2015 z uwzględnieniem zapisów ustawy o obowiązku dzieci 5 i 6 letnich do przygotowania przedszkolnego oraz obniżenia wieku obowiązku szkolnego dla dzieci 6 letnich wynikającego z tzw. ustawy  przedszkolnej „6 latkowej”.

2.Kierunki pracy, priorytety i zadnia przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 w oparciu o analizę osiągnięć dzieci, wnioski z nadzoru dyrektora,   wyniki ewaluacji wewnętrznej, potrzeby i uwagi nauczycieli, sugestie rodziców.

3.Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu: zasady przyprowadzania, pobytu i odbioru dzieci. Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2014/2015.

4.Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu, realizacja Gminnego Programu „Kluczbork dla rodziny +”.

5.Oferta zajęć dodatkowych w związku ze zmianą przepisów prawa oświatowego.

6. Sprawy różne.

 

Porządek zebrań grupowych:

 

1. Wybory rad oddziałowych.

2.Informacja nauczycieli  o standardach edukacyjnych danej grupy wiekowej, realizacja działań nowatorskich i  innowacyjnych, opieka i wychowanie.

3.Bezpieczeństwo powierzonych naszej opiece dzieci.

4.Sprawy bieżące.

 

W związku z potrzebą przekazania Państwu ważnych informacji prosimy o niezawodne przybycie.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dyrekcja Przedszkola

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

© 2019 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku
Template by Hilliger Media

 

Start arrow Aktualności arrow Z ostatnich dni arrow 2014. 09. 10. -OGŁOSZENIE!!!