UWAGA RODZICE WAŻNE !!!

W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM NOWEGO ROKU SZKOLNEGO W DNIU 01.09.2020r. PROSIMY RODZICÓW O WYPEŁNIENIE ORAZ DOSTARCZENIE DO PRZEDSZKOLA OSOBIŚCIE (SKRZYNKA PODAWCZA PO WEJŚCIU DO BUDYNKU) LUB POPRZEZ POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ - OŚWIADCZENIA , KTÓRE STANOWI ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA.

OŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ SĄ RÓWNIEŻ DOSTĘPNE

W PRZEDSIONKU PRZEDSZKOLA.

ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNO-KADROWYCH SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PROSIMY ZWRÓCIĆ NA DEKLAROWANE, ZGODNIE

Z PAŃSTWA POTRZEBAMI, GODZINY WEJŚCIA I WYJŚCIA DZIECKA.

Wymieniony w oświadczeniu Regulamin Wewnętrznych Procedur Bezpieczeństwa jest aktualizowany i zostanie zamieszczony

w najbliższym czasie. 

OŚWIADCZENIE images

Dyrekcja przedszkola