UWAGA RODZICE!

 

Z powodu przedłużającej się absencji kadry pedagogicznej oraz pracowników niepedagogicznych przedszkola, w tym głównie opiekunek dziecięcych, z powodu licznych zgłoszeń izolacji, kwarantanny i zwolnień lekarskich pracowników, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz po przekazaniu informacji do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku, a także do Kuratorium Oświaty w Opolu, dyrektor przedszkola podjął decyzję o zawieszeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych we wszystkich grupach wczesnoprzedszkolnych i przedszkolnych naszego przedszkola w terminie od 16.11.2020r.(poniedziałek) do 20.11.2020r.(piątek).

 

Jak informowaliśmy ostatnio ze świadczenia opiekuńczego nad dzieckiem do lat 8 mogą skorzystać rodzice pracujący.

Z poważaniem Jadwiga Mączka - dyrektor przedszkola