"Pożegnanie 6 - latków"

18 czerwca dwie grupy starszaków „Promyki” i „Stokrotki” pożegnały przedszkole.

Po wakacjach,  we wrześniu rozpoczną swoją przygodę ze szkołą. Nowe otoczenie, nowi koledzy i pani - to będzie to, z czym będą musieli się zmierzyć każdego dnia w szkole. W uroczystości pożegnania uczestniczyli: pani dyrektor, nauczyciele - wychowawcy oraz zaproszeni rodzice starszaków. Na ten dzień dzieci przygotowały wiersze, piosenki i tańce, by w ten sposób wyrazić swoje podziękowanie nauczycielom za trud, wysiłek i pracę włożoną w ich wychowanie i edukację. Na zakończenie rodzice wręczyli starszakom skromne upominki, a pani dyrektor wraz z wychowawcami - dyplomy i książki. Rodzice podziękowali wszystkim paniom za  pracę w ciągu czterech lat pobytu ich dzieci w przedszkolu. Potem było pamiątkowe zdjęcie i … zabawy z animatorami i klaunem  oraz słodki poczęstunek. 

„Bo lata miodowe powoli kończą się

i szkoła już do Was swe zaproszenie śle..." Tymi słowami żegnamy naszych wychowanków życząc Im samych sukcesów w kolejnym etapie edukacji!