Plan dnia

                                                                         Image

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

6:00–7:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
7:30–8:15 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
8:15–9:00 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
9:00–9:45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
9:45–11:15 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
11:15–12:00 Przygotowanie do obiadu. Obiad.
12:00–13:30 Leżakowanie.
13:30–14:00 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
14:00–16:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie sie dzieci.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

6:00–7;30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłu dzieci.
7:30–8:15 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8:15–8;30 Ćwiczenia poranne.
8:30–9:00 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie
9:00–10:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10:30–11:30 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku,) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.
11:30–12:00 Przygotowanie do obiadu. Obiad.
12:00–12:15 Ćwiczenia relaksacyjne. 
12:15–13:30 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13:30–14:00 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
14:00–16:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Rozchodzenie się dzieci.

 Image