Po wielu latach aktywnej działalności na rzecz promocji zdrowia, prowadzeniu zajęć z edukacji zdrowotnej oraz spełnieniu określonych kryteriów nasze przedszkole otrzymało Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie przyznany przez Zespół Wspierający Przedszkola i Szkoły Promujące Zdrowie .

Przedszkole Promujące Zdrowie, to placówka, która w szczególny sposób promuje zdrowy styl życia wśród dzieci, wyposaża wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w dzieciach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukację zdrowotną, włącza także rodziców i społeczność lokalną.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za wspieranie działań prozdrowotnych naszego przedszkola i zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z całości naszych działań prozdrowotnych.

SPRAWOZDANIE images/dokumenty/PP7_Kluczbork_Sprawozdanie_1-skompresowany_1.pdf