Statut

 
 
STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 7
 Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI
W KLUCZBORKU
 
 
 Poniżej znajduje się link do dokument
 
 
 
Uchwała w sprawie utworzenia oddziałów żłobkowych