Kadra

DYREKTOR

KIEROWNIK ds. wczesnoprzedszkolnych

NAUCZYCIELKI GRUP PRZEDSZKOLNYCH

OPIEKUNKI GRUP WCZESNOPRZEDSZKOLNYCH

PERSONEL ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWY

  • Intendent

  • Sekretarz

  • Pomoc nauczyciela w grupie młodszej

  • Konserwator

  • Szefowa kuchni

  • Pomoc kuchenna

  • Woźne oddziałowe