Poradnik dla Rodziców

Szanowni Rodzice

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ,we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przygotowało poradnik "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów". Materiał to kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie.

Poradnik można pobrać ze strony ministerstwa

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczenstwo-fizyczne-i-cyfrowe-uczniow--poradnik-men