LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA I DO GRUP WCZESNOPRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023