INFORMACJA

 

 

Informujemy, że z dniem 01.01.2023 ulega zmianie nazwa PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku

 

na

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 7 z Oddziałami Żłobkowymi w Kluczborku