UWAGA- RODZICE DZIECI WCZESNOPRZEDSZKOLNYCH !!!

ZAPRASZAMY RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI WCZESNOPRZEDSZKOLNYCH, NOWO PRZYJĘTYCH, KTÓRE PO RAZ PIERWSZY PRZEKROCZĄ PROGI

NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ZEBRANIE ORGANIZACYJNE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU W DNIU 27.08.2020r. (CZWARTEK) O GODZ. 16.00.

ZE WZGLĘDÓW SANITARNYCH W ZEBRANIU UCZESTNICZY JEDEN RODZIC/OPIEKUN. PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZUJĄCYM REŻIMIE SANITARNYM (MASECZKA, RĘKAWICZKI)

DYREKCJA PRZEDSZKOLA