UWAGA RODZICE WAŻNE!!!!!!

W ZWIĄZKU Z ABSENCJĄ CHOROBOWĄ ORAZ PRZEBYWANIEM NA KWARANTANNIE PERSONELU PEDAGOGICZNEGO, W UZGODNIENIU Z ORGANEM PROWADZĄCYM, MAJĄC NA UWADZE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ZMUSZENI JESTEŚMY DO ZAMKNIĘCIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWAŁY DZIECI W OKRESIE OD 10.11.2020r DO 13.11.2020R WŁĄCZNIE. PRACUJĄCY RODZICE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Z POWODU NIEOCZEKIWANEGO ZAMKNIĘCIA PRZEDSZKOLA. Z POZDROWIENIAMI Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

DYREKTOR SPOŁECZNY -J.ZIEMSKA