Spotkanie z Policjantem

W ramach realizacji tematu kompleksowego "Bezpieczna droga do Przedszkola" dnia 29 września 2021r. nasze Przedszkole odwiedzili panowie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. . Rozmawialiśmy na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez drogę Następnie panowie policjanci wytłumaczyli, jak należy dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc sytuacji zagrożenia. To był dzień, który na długo pozostanie w pamięci dzieci. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły panom policjantom podziękowanie.