ŚWIĘTO ZMARŁYCH

 

„Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą”… ks. Jan Twardowski.

27 października dzieci z grupy „Skrzaty” udały się na cmentarz komunalny w związku z akcją „Szkoła pamięta”. Jej celem jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnowania pamięci o tych, którzy odeszli, zwłaszcza o bohaterach, którzy zapisali się w historii kraju oraz w historii naszych małych ojczyzn. Wizytę rozpoczęliśmy przed grobem żołnierzy polskich, którzy zginęli w czasie II wojny światowej w obronie Kluczborka. Następnie dzieci przeszły pod krzyż pamięci i odwiedziły grób ks. Bernarda Jurczyka – byłego proboszcza parafii MBWW w Kluczborku. W każdym miejscu wraz z wychowawczynią pomodliły się za zmarłych i zapaliły znicze ku ich pamięci.