Wewnątrzprzedszkolny Konkurs „Domek dla owadów pożytecznych”

 

Rozstrzygnięto Konkurs Wewnątrzprzedszkolny: „Domek dla owadów pożytecznych” zorganizowanego w ramach Innowacji Pedagogicznej „Zaczarowany ogród”.

Konkurs skierowany był do dzieci przedszkolnych, które miały za zadanie w zespołach grupowych zaprojektować i wykonać domek dla pszczół oraz innych owadów zapylających. Zespoły grupowe wraz z Paniami Wychowawczyniami wykonującymi zadanie, wykazały się kreatywnością.

To prawdziwe arcydzieła. Dzięki pomocy naszego Pana Piotra ,który zrobił nam domki dla owadów, dzieci mogły je wypełnić materiałem przyrodniczym przyniesionym z domu do przedszkola. Komisja stanęła przed wielkim wyzwaniem, próbując obiektywnie ocenić zgromadzone prace i wyłonić zwycięskie zespoły. Pod uwagę brano funkcjonalność, estetykę i pomysłowość w doborze zastosowanych materiałów oraz ich bezpieczeństwo dla środowiska. Każda grupa przedszkolna otrzymała dyplom za udział w konkursie.

Dziękujemy za udział w konkursie.

Dzieci z grup przedszkolnych biorących czynny udział w realizacji Innowacji Pedagogicznej „Zaczarowany Ogród” podziękowały Panu Piotrowi za udzieloną nam pomoc w jej realizacji.