"Stokrotki" Zakładamy zielony ogródek

 

W grupie „Stokrotki” w połowie kwietnia, w sali pojawił się wiosenny kącik- zielony ogródek, w którym dzieci założyły hodowlę roślin. Dzieci posadziły cebulę na pyszny szczypiorek, który jak urośnie będą kładły na kanapki, posiały również owies. Podczas wielu zajęć przyrodniczych dzieci sadzą, sieją, a potem obserwują wzrost roślin. Poznają czynniki potrzebne do ich rozwoju, wyciągają wnioski ze swoich obserwacji. Możliwość codziennego kontaktu i obserwacji założonych hodowli uczy także odpowiedzialności w dbaniu o rośliny.