LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA I DO GRUP WCZESNOPRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023 Z KRYTERIUM DOCHODOWOŚCI

 

 

Informujemy o konieczności elektronicznego potwierdzenia woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do grup przedszkolnych do dnia 13 kwietnia 2022r.

Przypominamy również , że potwierdzenie woli przez rodziców dzieci z grup wczesnoprzedszkolnych odbywać się będzie w miesiącu lipcu.

 

LISTY