REALIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „ BAJKOWA WYPRAWA ”

"Bajkowa wyprawa” to zaproszenie dzieci do świata klasycznych bajek. To zaproszenie do poznawania postaci, postaw, przygód bajkowych bohaterów.

To zaproszenie do różnorodnych aktywności związanych z bajkami osadzonych w podstawie programowej i priorytetach MEiN.

Zawartość projektu to 10 klasycznych bajek, z których nauczyciel realizował z dziećmi aktywności dotyczące min. 7 opowiadań 11 filmów edukacyjnych wraz z propozycjami ćwiczeń i zadań oraz gotowymi materiałami i szablonami .

Realizacja Projektu odbywała się w grupach : "Misie" oraz "Motylki".

 CELAMI PROJEKTU BYŁY :

-rozbudzanie zainteresowania literaturą klasyczną, upowszechnianie czytelnictwa ,kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno 

-realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o literaturę klasyczną 

-zgodna współpraca z rówieśnikami podczas realizacji zadań 

-dostrzeganie i rozróżnia zachowań dobrego i niewłaściwego

-doskonalenie komunikowania się, w tym posługiwania się pełnymi zdaniami i tworzenia spójnych wypowiedzi, poszerzanie słownictwa,

 -rozbudzenie  wyobraźni, kreatywności i twórczego myślenia

-doskonalenie umiejętności słuchania oraz wykonywania zadań w skupieniu

-rozwijanie samodzielności i motywacji do działania

Nasze przedszkolaki z wielką ochota słuchały pięknych , klasycznych baśni. Dowodem na to było wzorowe wykonywanie zadań przewidzianych w projekcie.

To były bardzo pouczające chwile, spędzone z bajkowymi postaciami. Świetna zabawa na pewno zapadnie na długo w pamięć dzieci.