LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW ŻŁOBKOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH 

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH

 

 

PRZYPOMINAMY RODZICOM DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW ŻŁOBKOWYCH !!!

 

O konieczności potwierdzenia przez Rodzica w miesiącu lipcu sekretariacie przedszkola, woli skorzystania z miejsca dla dziecka w oddziałach żłobkowych od dnia 1 września 2023r.