LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR7 Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH

 

 

PRZYPOMINAMY RODZICOM DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH !!!

 

O konieczności potwierdzenia woli zapisu kandydata zakwalifikowanego w formie elektronicznej, z poziomu konta przez system elektroniczny naboru w dniach 28 kwietnia do 12 maja 2023r.