Po prawie 2-tygodniowej przerwie spowodowanej zawieszeniem zajęć we wszystkich grupach, pragnę poinformować Państwa, że od poniedziałku tj. 23 listopada 2020r. nasze przedszkole będzie otwarte. Pamiętając o dynamicznie zmieniającej się sytuacji spowodowanej pandemią, w oparciu o aktualizację wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, prosimy pamiętać, że do przedszkola i żłobka dziecko może przyprowadzać tylko osoba zdrowa. Ponadto do przedszkola i do grup wczesnoprzedszkolnych nie wolno przyprowadzać dziecka, gdy w domu przebywa osoba w izolacji, izolacji domowej lub na kwarantannie. Ta sama zasada dotyczy również pracowników przedszkola. Liczymy się z tym i w organizacji pracy przedszkola pojawić się może w najbliższych dniach niewielka reorganizacja grup, spowodowana nadal przedłużającą się absencją kadry.

Życząc wszystkim zdrowia pozdrawiam i do zobaczenia

Jadwiga Mączka- dyrektor przedszkola

 

Z powodu przedłużającej się absencji kadry pedagogicznej oraz pracowników niepedagogicznych przedszkola, w tym głównie opiekunek dziecięcych, z powodu licznych zgłoszeń izolacji, kwarantanny i zwolnień lekarskich pracowników, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz po przekazaniu informacji do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku, a także do Kuratorium Oświaty w Opolu, dyrektor przedszkola podjął decyzję o zawieszeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych we wszystkich grupach wczesnoprzedszkolnych i przedszkolnych naszego przedszkola w terminie od 16.11.2020r.(poniedziałek) do 20.11.2020r.(piątek).

 

Jak informowaliśmy ostatnio ze świadczenia opiekuńczego nad dzieckiem do lat 8 mogą skorzystać rodzice pracujący.

Z poważaniem Jadwiga Mączka - dyrektor przedszkola

W ZWIĄZKU Z ABSENCJĄ CHOROBOWĄ ORAZ PRZEBYWANIEM NA KWARANTANNIE PERSONELU PEDAGOGICZNEGO, W UZGODNIENIU Z ORGANEM PROWADZĄCYM, MAJĄC NA UWADZE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ZMUSZENI JESTEŚMY DO ZAMKNIĘCIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWAŁY DZIECI W OKRESIE OD 10.11.2020r DO 13.11.2020R WŁĄCZNIE. PRACUJĄCY RODZICE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Z POWODU NIEOCZEKIWANEGO ZAMKNIĘCIA PRZEDSZKOLA. Z POZDROWIENIAMI Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

DYREKTOR SPOŁECZNY -J.ZIEMSKA

Konkurs plastyczno- techniczny „ Kapelusz Pani Jesieni”, adresowany do dzieci 3-6 letnich został rozstrzygnięty.

Dzieci zachwyciły nas pomysłowością, ogromem pracy włożonej w ich wykonanie oraz pięknymi, jesiennymi barwami. Każda praca konkursowa ukazała indywidualność oraz wyobraźnię autora. Kryteria oceny prac, którym kierowało się Jurry była pomysłowość, kreatywność i estetyka pracy.

 

                                             I miejsce- Julia Kotlińska grupa „Skrzaty”

                                          II miejsce- Łukasz Kosiński grupa „Misie

                                                    III miejsce- Oliwier Wenerski grupa „Promyki”

 

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone drobnymi nagrodami rzeczowymi. Wszystkim uczestnikom serdecznie Gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Strona 2 z 25