Dzieci z grupy "Misie" gościły na zajęciach otwartych z "Sensoplastyki Smyka" swoich Rodziców.

Na zajęciach bawiły się wspólnie z Rodzicami robiąc slime'a czyli tzw. glutka. Zabawy było co nie miara.

To już ostatnie takie zajęcia w tym roku szkolnym.

Dziękujemy Rodzicom za przybycie.

 

                                                                                                                                                             

 W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny,wpajamy szacunek dla polskich symboli.  

             Szczególnie w miesiącu maju przedszkolaki poznają jak pielęgnować wartości bliskie każdemu Polakowi, również poprzez popularyzację

pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej.      

            Jednym z działań jakie zostały podjęte w tym kierunku był udział naszych przedszkolaków  w

V GMINNYM KONKURSIE PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

                                                      organizowanym przez Publiczne Przedszkole w Bogacicy.                                                             

Konkurs ma związek ze zbliżającym się Świętem Narodowym 3 Maja, a także 770-leciem założenia Kluczborka.

Celem konkursu było wspieranie młodych talentów oraz wychowania w duchu wartości patriotycznych. 

Piękny wygląd i anielski głos...tak można opisać występ naszego zespołu wokalnego     

                            ”Promyczki” w skład którego weszły: Agata K., Julia Z.,Julia M.,Lena Z.                              

Nasze dziewczynki utworem  „ Jest takie miejsce Polska” wyśpiewały I MIEJSCE 

OGROMNIE CIESZYMY SIĘ Z TEGO SUKCESU I ŻYCZYMY KOLEJNYCH! 

Szczególne ukłony w stronę organizatora, za niezapomniane doznania i chwile wzruszeń

                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                

 

 

"Bajkowa wyprawa” to zaproszenie dzieci do świata klasycznych bajek. To zaproszenie do poznawania postaci, postaw, przygód bajkowych bohaterów.

To zaproszenie do różnorodnych aktywności związanych z bajkami osadzonych w podstawie programowej i priorytetach MEiN.

Zawartość projektu to 10 klasycznych bajek, z których nauczyciel realizował z dziećmi aktywności dotyczące min. 7 opowiadań 11 filmów edukacyjnych wraz z propozycjami ćwiczeń i zadań oraz gotowymi materiałami i szablonami .

Realizacja Projektu odbywała się w grupach : "Misie" oraz "Motylki".

 CELAMI PROJEKTU BYŁY :

-rozbudzanie zainteresowania literaturą klasyczną, upowszechnianie czytelnictwa ,kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno 

-realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o literaturę klasyczną 

-zgodna współpraca z rówieśnikami podczas realizacji zadań 

-dostrzeganie i rozróżnia zachowań dobrego i niewłaściwego

-doskonalenie komunikowania się, w tym posługiwania się pełnymi zdaniami i tworzenia spójnych wypowiedzi, poszerzanie słownictwa,

 -rozbudzenie  wyobraźni, kreatywności i twórczego myślenia

-doskonalenie umiejętności słuchania oraz wykonywania zadań w skupieniu

-rozwijanie samodzielności i motywacji do działania

Nasze przedszkolaki z wielką ochota słuchały pięknych , klasycznych baśni. Dowodem na to było wzorowe wykonywanie zadań przewidzianych w projekcie.

To były bardzo pouczające chwile, spędzone z bajkowymi postaciami. Świetna zabawa na pewno zapadnie na długo w pamięć dzieci.

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH

 

 

PRZYPOMINAMY RODZICOM DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH !!!

 

O konieczności potwierdzenia woli zapisu kandydata zakwalifikowanego w formie elektronicznej, z poziomu konta przez system elektroniczny naboru w dniach 28 kwietnia do 12 maja 2023r.

Strona 5 z 60